Članki in enciklopedije

Koloidi

Koloidi

Koloidi

Koloidi imajo izredno raznoliko uporabo v različne namene. Uporabljajo se tudi na področju medicine, saj se zdravila v koloidni obliki zlahka absorbirajo. Spoznajte koloide in si preberite celoten opis...

Opis

Koloidi

 

Kaj so koloidi?

Koloid je po definiciji snov, dispergirana v drugi snovi (disperznem sredstvu) tako, da so delci prve snovi veliki od 1 nm do 1 μm. Je torej mešanica dveh ali več snovi, ki niso kemično združene, kar pomeni, da jih lahko ločimo. V omenjenih mešanicah se drobni delci ene snovi razpršijo po drugi snovi.

Koloidi se od raztopin ločijo po tem, da se na delcih v koloidih sipa svetloba enako kot v primeru prašnih delcev v sončni svetlobi. Pojav imenujemo Tyndallov pojav.

Kot primer lahko vzamemo smetano, ki je v resnici sestavljena iz drobnih delcev maščobe, razpršene v vodi in majonezo, ki je mešanica olja in vode. 

Koloide lahko sestavljajo plin in tekočina, tekočina in tekočina, trdna snov in tekočina ali trdna snov in plin.


Kako pripravimo koloidno raztopino?

Koloidne raztopine lahko pripravimo iz suspenzij ali iz večjih trdnih delcev tako, da jih dispergiramo, zmeljemo v posebnih koloidnih mlinih (ob dodatku primernega elektrolita, ki omogoči, da se koloidni delci nabijejo). Kovinske sole je mogoče pripraviti po Bredigovem postopku z električnim oblokom med kovinskima elektrodama pod vodo. Zaradi visoke temperature obloka kovina izpareva, pod vodo pa takoj kondenzira, pri čemer nastanejo koloidni delci primerne velikosti, ki dobijo naboj s trenjem.


Stabilizacija koloidov

Koloid je stabilen, če delci ostanejo suspendirani v raztopini, ne da bi se pri tem usedli na dno (biti morajo v razpršeni fazi). Stabilizacijo pogosto ovirata fenomena agregacije in sedimentacije, ki nastaneta zaradi koloidne težnje po zmanjšanju površinske energije. Da bi stabilizirali koloid, je potrebno zmanjšati medfazno napetost med koloidnimi delci.


Uporaba koloidov
Koloidi imajo izredno raznoliko uporabo v različne namene. Uporabljajo se:

  • Na področju medicine: Zdravila v koloidni obliki se v telesu zlahka absorbirajo in so zato veliko učinkovitejša.
  • Na področju izdelave mil.
  • Za čiščenje vode.
  • V proizvodnji gum itd.
     
Copyright © 2012 - 2024 | Be Healthy d.o.o.